مشخصات تماس

دفتر: تهران (مرکزی)

آدرس:تهران، خیابان شهید بهشتی، خ پاکستان، کوچه ۴ پلاک ۱۱ واحد ۷

ایمیل:info@arka.ir

تلفن:۰۲۱۹۱۰۷۰۴۷۶ – ۰۲۱۸۸۸۰۴۹۶۱

فکس:3737 8978 – 021

دفتر: تبریز

آدرس:خیابان امام، میدان شهید بهشتی(منصور)، برج ابریشم، طبقه 5، واحد 7 غربی

ایمیل:tabriz@arka.ir

تلفن:5230 3559 041

فکس:3737 8978 021